• Facebook

Hva skjer med Norsok R-003 Revisjonen?

Arbeidsgruppen arbeider med høringskommentarene og regner med å kunne gjennomføre en høringskonferanse i november og godkjenning neste vår iflg. leder for Samarbeid for Sikkerhet.

Vi må smøre oss med tålmodighet og håpe på at nytt forslag, mer er i tråd med hva industrien ønsker og ikke får en ytterligere forsinkelse på en ny Norsok R-003.