Grunnkurs i verne og miljø


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Grunnkurs i verne og miljø15.08.20224 dagerPåmelding
Grunnkurs i verne og miljø12.09.20224 dagerPåmelding
Grunnkurs i verne og miljø24.10.20224 dagerPåmelding
Grunnkurs i verne og miljø05.12.20224 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

40

Maksimalt antall påmeldte

30

Forhåndskunnskaper

Ingen forkunnskap kreves

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Verneombud, ledere og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg.(Arbeidsgiver plikter å sørge for at det drives planmessig vernearbeid og at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har den nødvendige innsikt i vernespørsmål til å føre kontroll).

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper som Arbeidsmiljøloven krever av verneombud/ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kurs emner

Innledning
Arbeidsmiljøloven med forskrifter og endringer
Petroleumsregelverket
Sjøfartsdirektoratets regelverk
Fysiske miljøfaktorer
Støy
Belysning
Klima
Kjemiske miljøfaktorer
Ergonomi
Psykososiale arbeidsmiljø
Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
Vernetjenesten
Eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem