Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

32

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør per 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og 2.3

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter mobil kran

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Hovedmålsetningen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av mobilkraner slik at ulykker ved bruk unngås

Avslutningsprøve

Det skal benyttes eksamensprøver som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøvene skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse.

Kurs emner

Innledning
Regelverk
Bruksområder
Ulykker
Oppbygning/konstruksjoner
Hydraulikk/elektronikk
Mekanikk
Stabilitet
Lastediagram
Ståltau/blokk
Oppstilling og bruk
Sertifisering/dokumentasjon
Teoretisk eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar SGS retningslinjer (Samarbeids Gruppen for Sertifiseringsorganer)