Norsok R-003 N


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Norsok R-003 N01.03.20241 dagPåmelding
Norsok R-003 N16.05.20241 dagPåmelding
Norsok R-003 N24.05.20241 dagPåmelding
Norsok R-003 N20.06.20241 dagPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

16

Forhåndskunnskaper

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter NORSOK R-003.

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kurs emner

Introduksjon
Termer, definisjoner og forkortelser
Sikker bruk av løfteutstyr
Krav ved løfting av personell
Krav for ulike løfteinnretninger
Krav for ulike løfteredskap
Midlertidig oppstilte løfteinnretninger
Kritiske løfteoperasjoner
Marine løfteoperasjoner
Roller og ansvar
Krav til opplæring
Krav til lokale prosedyrer
Logistikk, dok. merking
Håndsignaler
Vedlikehold
Sakkyndig virksomhet

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem