G10 Kontroll av Hånddrevne kraner (manuelle taljer)


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
G10 Kontroll av Hånddrevne kraner (manuelle taljer)06.11.20233 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

20

Forhåndskunnskaper

Minimum 18 år ved kursets begynnelse

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som ønsker kontrollørkompetanse innen G10

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskifter, standarder, oppbygging, sertifisering, merking, kontroll og kasseringsregler for forskjellige typer manuelle taljer, samt kontrollprosedyrer og utfylling av sertifikater ogkontrollrapporter

Avslutningsprøve

Teori eksamen

Kurs emner

Innledning
Regelverk
Hånddrevne kraner: Jekketaljer, klokketaljer osv.
Oppbygning, sert. merking, kontroll og kasseringsregler
Kontrollprosedyrer
Ståltau, kjetting,
Utfylling av sertifikater, bruk av manualer,
Praktisk trening, sjekklister, manualer, prosedyrer
Teoretisk og praktisk eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem