Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

16

Forhåndskunnskaper

O-1.1 alt mod. 1.1-2.3 (tidl. F-2702) mod. O- 2.3 Vinsj

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Kurset er beregnet på personell som skal operere personell vinsj i daglig arbeidssituasjon jfr opplæringsplan/ NORSOK R-003

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Hensikten med opplæringen er å gi blivende personell vinsj operatør en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av denne typen vinsj med tilhørende utstyrOpplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for elektrisk, pneumatisk og hydraulisk drevet personell vinsjer og konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold av disse slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås

Avslutningsprøve

Teori module:Minimum antall spørsmål: 10Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %

Kurs emner

Teori:
* Innledning
* Regelverk
* Konstruksjon og virkemåte
* Sikkerhetssystem, brytere
* Generelle sikkerhetsbestemmelser
* Signaler, kommunikasjon
* Kontroll og vedlikehold
* Eksamen

Praktiske øvelser:
* Daglig kontroll
* Nødprosedyrer
* Redning

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

Vedlikehold i tråd med NORSOK R-003