Fallsikring og redning


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Fallsikring og redning 27.09.20213 dagerKurs fullt
Fallsikring og redning 18.10.20213 dagerKurs fullt
Fallsikring og redning 08.11.20213 dagerPåmelding
Fallsikring og redning 29.11.20213 dagerPåmelding
Fallsikring og redning 10.01.20223 dagerPåmelding
Fallsikring og redning 31.01.20223 dagerPåmelding
Fallsikring og redning 21.02.20223 dagerPåmelding
Fallsikring og redning 14.03.20223 dagerPåmelding
Fallsikring og redning 04.04.20223 dagerPåmelding
Fallsikring og redning 25.04.20223 dagerPåmelding
Fallsikring og redning 30.05.20223 dagerPåmelding
Fallsikring og redning 20.06.20223 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskap

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningslag om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon, evakueringsutstyr etter en fallulykke ved bruk av fallsikrings/redningsutstyr

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke

Avslutningsprøve

En praktisk prøve og en teoretisk prøve min. 20 spørsmål

Kurs emner

Regelverk, retningslinjer
Beste praksis
Risikovurdering
Fallsikringsutstyr
Bruk av personlig verneutstyr
Kunnskap om utstyr og metoder
Utstyrets begrensninger og muligheter
Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
Konsekvenser av fall
Praktiske og teoretisk redningsøvelser
Planlegging og risikovurdering, redning
Grunnleggende førstehjelp
Redningsinnsats m/friskluftsutstyr
Redning av fritt hengende person
Redning fra tanker/trange rom
Redning over åpen sjø
Nedfiring / heising av person
Stabilisering av person
Kunnskap om hengetraume
Teoretisk/Praktisk eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

2 år ihht. NS 9610 : 2020