Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Fallsikring og redning NOG 113 01.02.20213 dagerKurs fullt
Fallsikring og redning NOG 113 08.02.20213 dagerPåmelding
Fallsikring og redning NOG 113 22.02.20213 dagerKurs fullt
Fallsikring og redning NOG 113 15.03.20213 dagerKurs fullt
Fallsikring og redning NOG 113 06.04.20213 dagerPåmelding
Fallsikring og redning NOG 113 26.04.20213 dagerPåmelding
Fallsikring og redning NOG 113 18.05.20213 dagerPåmelding
Fallsikring og redning NOG 113 07.06.20213 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskap

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningslag om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon, evakueringsutstyr etter en fallulykke ved bruk av fallsikrings/redningsutstyr

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke

Avslutningsprøve

En praktisk prøve og en teoretisk prøve min. 20 spørsmål

Kurs emner

Innledning
Regelverk, retningslinjer (Norske & UK)
Beste praksis
Risikovurdering
Fallsikringsutstyr
Bruk av personlig verneutstyr
Kunnskap om ulikt utstyr og metoder
Utstyrets begrensninger og muligheter
Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
Konsekvenser av fall
Praktiske og teoretisk gjennomgang av redningsøvelser
- Planlegging og risikovurdering av redning
- Grunnleggende førstehjelp
- Redningsinnsats m/friskluftsutstyr
- Redning av fritt hengende person
- Redning fra tanker/trange rom
- Redning over åpen sjø
- Nedfiring / heising av person
- Stabilisering av person
- Kunnskap om hengetraume
Praktisk eksamen
Teoretisk eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

2 år ihht. NOG retningslinje 113