Arbeidsvinsj Mod O-2.3


Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

16

Maksimalt antall påmeldte

16

Forhåndskunnskaper

Eleven skal ha gjennomført modul 0-1.1 alternativt modul 1.1-2.3 ( tidligere F 2702)Grunnleggende fallsikring 8 timer (Re. SFS 033N/2010)

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Kurset er beregnet for personell som skal betjene vinsj i sitt daglige arbeid ( Jfr NORSOK R 003)

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner en god teoretisk/praktisk grunnopplæring og tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Avslutningsprøve

Teori:Minimum antall spørsmål: 20Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 timeMinimum score for å bestå prøven: 80%

Kurs emner

Innledning
Konstruksjon og virkemåte
Navn på komponenter
Spole anordninger
Regler for sertifisering
Overlastsikringsutstyr
Merking av vinsj
Generelle sikkerhetsregler
Riktig og feil bruk av vinsjer
Bruksbegrensninger
Vedlikehold
Kontroll og kasseringsregler
Teoretisk prøve

Kurs diplom

Et kursbevis blir utstedt til hver elev som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

Vedlikehold i henhold til med NORSOK R-003