G5 Offshorekran O-2.1


Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

40

Maksimalt antall påmeldte

16

Forhåndskunnskaper

O-1.1 LøfteredskapModul 1.1 - 2.3

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som skal operere en offshore kran i den daglige arbeidsoperasjonen

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekranOpplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekranes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngåsOpplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for G5-Offshorekran samt G20 Fastmontert hydraulisk kran

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve min. 50 spørsmål

Kurs emner

Innledning
Definisjoner
Bruksområder for offshore kran
Ulykker med offshore kran
Regelverk, standarder
Krav til kranfører
Oppbygning, konstruksjon, montering, bomkonstruksjoner
Elektrisk, hydraulisk, mekanikk
Lastediagram
Sikkerhets-/overkast utstyr
Vinsj, ståltau og blokk
Kontroll og vedlikehold
Sertifisering, dokumentasjon
Sikker bruk av offshore kran
Simulator trening
Arbeidsoppgaver
Eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

3 år ihht. Norsok R-003