Truck T1 - T5 mod 1-2.2-3.2


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Truck T1 - T5 mod 1-2.2-3.226.02.20244 dagerPåmelding
Truck T1 - T5 mod 1-2.2-3.218.03.20244 dagerPåmelding
Truck T1 - T5 mod 1-2.2-3.202.04.20244 dagerPåmelding
Truck T1 - T5 mod 1-2.2-3.215.04.20244 dagerPåmelding
Truck T1 - T5 mod 1-2.2-3.213.05.20244 dagerPåmelding
Truck T1 - T5 mod 1-2.2-3.2 [Engelsk]21.05.20244 dagerPåmelding
Truck T1 - T5 mod 1-2.2-3.203.06.20244 dagerPåmelding
Truck T1 - T5 mod 1-2.2-3.217.06.20244 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

28

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av truck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås

Avslutningsprøve

Teori modul 1.1Minimum antall spørsmål:30Maksimum tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %Teori modul 2.2Minimum antall spørsmål: 30Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %Praksis modul 3.2 Antall oppgaver:3Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:100 %

Kurs emner

Innledning
Lover og forskrifter
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Ytre miljø,
Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
Farlig gods, merking og håndtering
Krav til operatør
Trucktyper, truckulykker, konstruksjon og virkemåte
Kontroll og rapportering
Stabilitet
Godshåndtering
Bruks - og sikkerhetsbestemmelser
Praktisk grunnopplæring/kjøreteknikk
Teoretisk eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet