Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

16

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Grunnleggende Fallsikring og redning NOG 113 modul 1

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningsteam om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon, evakueringsutstyr etter en fallulykke ved bruk av fallsikrings/redningsutstyr

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke

Avslutningsprøve

En praktisk prøve og en teoretisk prøve min. 20 spørsmål

Kurs emner

Innledning
Repetisjon fra grunnleggende fallsikring og redning
Regelverk
Utstyrskjennskap
Bruk av personlig verneutstyr
Risikovurdering
Teoretisk gjennomgang av redningsøvelsene
- Planlegging og risikovurdering av redning
- Grunnleggende førstehjelp
- Redningsinnsats m/friskluftsutstyr
- Redning av fritt hengende person
- Redning fra tanker/trange rom
- Redning over åpen sjø
- Nedfiring / heising av person
- Stabilisering av person
- Kunnskap om hengetraume
Praktisk eksamen
Teoretisk eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

2 år ihht. NOG retningslinje 113