Fallsikring Grunnleggende


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Fallsikring Grunnleggende01.03.20241 dagPåmelding
Fallsikring Grunnleggende14.03.20241 dagPåmelding
Fallsikring Grunnleggende19.04.20241 dagPåmelding
Fallsikring Grunnleggende25.04.20241 dagPåmelding
Fallsikring Grunnleggende02.05.20241 dagPåmelding
Fallsikring Grunnleggende16.05.20241 dagPåmelding
Fallsikring Grunnleggende30.05.20241 dagPåmelding
Fallsikring Grunnleggende20.06.20241 dagPåmelding
Fallsikring Grunnleggende26.06.20241 dagPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

ingen

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Opplæringen er tilrettelagt for personell som skal Offshore 

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsetningen med opplæringener at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg grunnleggende teoretiskeog praktiske kunnskaper om fallsikringsutstyr og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning avpersonell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke

Avslutningsprøve

Praktisk prøve

Kurs emner

Innledning
Regelverk
Hendelser
Fallsikringsutstyr
Kunnskap om metoder
Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
Risikovurdering (praksis)
Praktisk trening
Praktisk evaluering

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet