Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Bruk av Fallsikringsutstyr [Engelsk]12.11.20201 dagPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

4

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Kurset er beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeidsoppdrag som krever personlig verneutstyr mot fall innenfor faste arbeidsplattformer og arbeidssteder

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Etter endt kurs skal elevene kjenne til lover, regler, standarder og retningslinjer som regulerer aktivitetenUtover dette ha kjennskap til risikohåndtering, konsekvenser av et fall i fallsikringsutstyr og kjennskap til det fallsikringsutstyr bedriften bruker

Avslutningsprøve

Teori

Kurs emner

Introduksjon
Lovverk, forskrifter og standarder
Risiko ved arbeid i høyden
Fall, fallkrefter og belastninger
Tiltak for å redusere risiko for fall
Kollektive vernetiltak
Personlig fallforhindrende tiltak og forankringer
Tiltak for å dempe konsekvensen av fall
Personlig verneutstyr (PVU)
Kjennskap til beredskap ved arbeid i høyden

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem