Vinsjoperatør P-3.3


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Vinsjoperatør P-3.307.03.20242 dagerKurs fullt
Vinsjoperatør P-3.321.03.20242 dagerPåmelding
Vinsjoperatør P-3.302.04.20242 dagerPåmelding
Vinsjoperatør P-3.302.05.20242 dagerPåmelding
Vinsjoperatør P-3.306.06.20242 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

16

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Eleven skal ha gjennomført modul 0-1.1 alternativt modul 1.1-2.3 ( tidligere F 2702), grunnleggende fallsikringskurs etter NS 9610, NOROG retningslinje 113

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter vinsj (boredekksarbeider, operasjonelt ansvarlig person, verneombud, lede/koordinere løfteoperasjoner)

Minimum deltakelse å passere

80%

Kurs mål

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner en god teoretisk/praktisk grunnopplæring og tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende ustyr slik at ulykker ved bruk unngås

Avslutningsprøve

Teori modul 3.3 Maksimal tid for prøve: 30 minutter Minimum score for å bestå: 80 %  Minimum antall spørsmål: 16 

Kurs emner

Introduksjon
Regelverk
Sikker bruk av vinsj/personellvinsj
Konstruksjon oppbygning og virkemåte
Personellvinsjens konstruksjon/virkemåte
Generelle sikkerhetsregler og nødprosedyrer
Merking, sertifisering, dokumentasjon
Kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for vinsj, ståltau, blokker osv.
Montering av ståltau
Praktisk bruk vinsj/personellvinsj
Teoretisk eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

Vedlikehold i henhold til med NORSOK R-003