Vinsj modul O-2.3 & O-3.3


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Vinsj modul O-2.3 & O-3.315.11.20213 dagerKurs fullt
Vinsj modul O-2.3 & O-3.324.01.20223 dagerPåmelding
Vinsj modul O-2.3 & O-3.307.03.20223 dagerPåmelding
Vinsj modul O-2.3 & O-3.323.05.20223 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Eleven skal ha gjennomført modul 0-1.1 alternativt modul 1.1-2.3 ( tidligere F 2702)

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter vinsj

Minimum deltakelse å passere

80%

Kurs mål

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner en god teoretisk/praktisk grunnopplæring og tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende ustyr slik at ulykker ved bruk unngås

Avslutningsprøve

Teori modul 2.3Minimum antall spørsmål: 10Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %Teori modul 3.3 Minimum antall spørsmål: 16Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %

Kurs emner

Introduksjon
Regelverk
Konstruksjon og virkemåte
Navn på komponenter
Sertifisering, merking
Spoleannordninger, sikringsutstyr
Generelle sikkerhetsregler og nødprosedyrer
Riktig og feil bruk av vinsjer
Bruksbegrensninger
Kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for vinsj, ståltau, blokker osv.
Teoretisk eksamen

Praktiske øvelser:
Daglig kontroll av vinsj med tilbehør
Bruk betjeningshendel og nødstopp
Bruk av nødlåring evt nødheving
Kjørehastigheter ( start, stopp, øvre/nedre posisjon)
Kjøring med bruk av signal ( hånd, radio, kjøring personell)
Kjøring av laster ( lette og tunge)

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

Vedlikehold i henhold til med NORSOK R-003