Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

24

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskap

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Kurset er rettet mot alle som etter HMS-regelverket for Petroleumsvirksomhet har et ansvar i samsvar med Rammeforskriften § 7 om ansvar, samt andre med interesse.

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i petroleumsregelverket, og hvordan det skal forstås og brukes

Avslutningsprøve


Kurs emner

Innledning
Petroleumstilsynet
Struktur av regelverket
Rammeforskriften
Styringsforskriften
Innretningsforskriften
Aktivitetsforskriften
Arbeidsmiljøloven
Forskrifter
Norsok R-002/R-003

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet