Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

6,5 t

Maksimalt antall påmeldte

Forhåndskunnskaper


Minimum antall påmeldte

Målgruppen


Minimum deltakelse å passere

Kurs mål

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngåes.Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker. Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran.

Avslutningsprøve


Kurs emner

Innledning
Bruksområder teleskoptruck C1 t.o.m. 10 tonn
Ulykker med teleskoptruck
Konstruksjon og virkemåte
Støtteben og stabilitet
Bomkonstruksjon
Overlastsystem
Lastediagram
Oppstilling
Teoretisk prøve
Evaluering

Kurs diplom


Gyldighet