Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

24

Forhåndskunnskaper

Ingen forkunnskaper

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck, løfteredskap og masseforflytningsmaskiner

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Hensikten med opplæringen er å gi førere med arbeidsutstyr nevnt i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, en god generell grunnopplæring i sikker bruk av dette slik at uhell og ulykker unngås

Avslutningsprøve

Grunnmodulen avsluttes med en skriftlig prøve ( 1 time) som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om de felleselementene som gjelder riktig og sikker bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Kurs emner

Innledning
Lover og forskrifter
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Ytre miljø,
Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
Farlig gods - Merking og håndtering

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem