Simulator G5 Offshore kran Oppgradering OMHEC ts, IMCA C014, DNV No. 2.14


Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

4

Forhåndskunnskaper

Kandidaten skal kunne dokumentere å ha gjennomført tilsvarende moduler som opplæringsløpet tilsier; Løfteredskap (Stroppe/Anhuker kurs), VHF kurs, Offshore kran step 1-2-3, praksis som offshore kranførerOperatører som kun har tilsvarende step 1-2 og ikke har gjennomført praktisk eksamen offshore med sensor (step 3), må i tillegg gjennomføre dette etter endt kurs

Minimum antall påmeldte

2

Målgruppen

Kranførere med kranfører lisenser for offshore kraner gjennomført eksempelvis i Storbritania, Nederland eller Danmark

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsetningen med kurset er å gi operatører med andre offshore kran sertifikat (danske, hollandske eller engelske) en oppgradering innen norsk regelverk og en oppdatering av offshore kran (teknisk kunnskap) av EN 13852. Videre skal man kunne verifisere kunnskap i tråd med opplæringsplan O-2.1 Offshore kran kompetanse

Avslutningsprøve

Teori:Minimum antall spørsmål: 30Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 timeMinimum score for å bestå: 80%Praksis i simulator:Minimum oppgaver: 1Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 timeMinimum score for å bestå: 100%

Kurs emner

Innledning
Regelverk
Standard EN 13852
(Arbeidsmiljøloven,Aktivitetsforskriften,NORSOK R-003)
Maritimt regelverk
Styrende dokumentasjon
Krav til operatør
Kranens bruksområder, begrensninger
Sikkerhetsfunksjoner
Nødprosedyrer
Sikker bruk av offshore kran
Praktisk verifikasjon, kontroll og vedlikehold
Kommunikasjon
Praktisk trening på simulator
Eksamen teori, praksis

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

3 år