Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

24

Forhåndskunnskaper

Ingen

Minimum antall påmeldte

6

Målgruppen

Teknisk personell, engineeringsselskaper, fabrikanter, leverandører, sakkyndig virksomheter, konsulentselskaper, innkjøpere, osv.

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Kurset tar utgangspunkt i NORSOK standarden R-002 Lifting equipment, og gjelder for tekniske krav til løfteinnretninger og tilbehør på alle faste og flytende installasjoner, flyttbare innretninger, lektere og skip, samt på landbaserte anlegg der petroleumsvirksomhet utføres. Gjennom deltakelse på dette kurset vil en få økt kompetanse og forståelse for tolkninger og bruksområder for NORSOK standarden R-002. Kurset tar sikte på å gi en praktisk innsikt i bruk av standarden.

Avslutningsprøve


Kurs emner

Innledning
Generelle sikkerhetskrav
Felles krav
A. Utsettingsarrangement for redningsmidler
B. Materialhåndtering
C. Løfteredskap
D. Løfteutstyr i boreområdet
E. Heiser
F. Transportable enheter
G. Kraner
H. Fundamenter
I. Forløper til MOB båter
J. Løfteører og sjakler
K. Høy risiko områder

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon, om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn, og fødselsdato og signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I henhold til selskapets egne prosedyrer