Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Operasjonelt Ansvarlig Person 06.11.20201 dagPåmelding
Operasjonelt Ansvarlig Person 27.11.20201 dagPåmelding
Operasjonelt Ansvarlig Person 18.12.20201 dagPåmelding
Operasjonelt Ansvarlig Person 21.01.20211 dagPåmelding
Operasjonelt Ansvarlig Person 18.02.20211 dagPåmelding
Operasjonelt Ansvarlig Person 26.03.20211 dagPåmelding
Operasjonelt Ansvarlig Person 21.05.20211 dagPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som skal lede løfteoperasjoner i tråd med Norsok R-003

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003

Avslutningsprøve

Teori min. 15 spørsmål (20 min) 80% riktig for å bestå

Kurs emner

Innledning
Myndihetskrav, Norsok R-003, G-OMO
Ulykker ved feil bruk, ansvar
Helhetlig planlegging
Utøve operasjonell ledelse
Kompetanse, vedlikehold
Oppbevaring av løfteutstyr
SJA, sikkerhetsbestemmelse kran
Personbefordring
Informasjonsutveksling
Fadderordning, øvelseskjøring
Klassifisering av enkle løfteinnretninger
Evaluering/Eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

Vedlikehold i tråd med Norsok R-003