Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Varme arbeider grunnleggende28.05.20201 dagPåmelding
Varme arbeider grunnleggende29.05.20201 dagPåmelding
Varme arbeider grunnleggende03.08.20201 dagPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt virke vil arbeide på tilfeldige arbeids- plasser, klassifisert som varme arbeider

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsetningen med opplæringen er å gi grunnleggende kunnskaper som kreves av en arbeidsgiver og arbeidstakere for at de skal kunne utføre varme arbeider på en sikker og forsvarlig måte, sveising, loddearbeid, vinkelsliper osv.

Avslutningsprøve

Teoriprøve min. 20 spørsmål, min. 80% riktig besvarelse for å få bestått

Kurs emner

Innledning
Sertifiseringsordningen
Lover og forskrifter
Forsikringsforhold
Brannteori
Brannslokning
Verneutstyr og førstehjelp
Risikovurdering
Forebyggende tiltak i forbindelse med arbeidet Kontroll og rydding etter arbeid
Rutiner ved brann
Evaluering

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

5 år