Kontroll av ståltau P-2.10


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Kontroll av ståltau P-2.1020.10.20222 dagerPåmelding
Kontroll av ståltau P-2.1017.11.20222 dagerPåmelding
Kontroll av ståltau P-2.1015.12.20222 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Modul 1.1 - 2.3 ellerModul O-1.1 eller Opplæring etter fagplan F-2702

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt daglige virke vil ha en bedre forståelse for kontroll av ståltau for kraner

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Kurset er ment å gi deltakere en god teoretisk grunnopplæring på ståltau ihht ISO 4309Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygging, konstruksjon og virkemåte,samt insikt i hvordan kontroll av ståltau gjennomføres

Avslutningsprøve

Teoretisk og praktisk prøve

Kurs emner

Introduksjon
Oppbygning av ståltau
Regler rundt ståltau
Standarder for ståltau
Ståltau til kraner og maskiner
Bestilling av ståltau
Definering av bruddlaster
Håndtering, installasjon, vedlikehold og lagring
Smøring og vedlikehold
Ståltau skiver
Vinsjer og tromler
Termineringer og endefester
Typiske feil og skader
Kontroll av ståltau etter ISO 4309
Teoretisk og praktisk kontroll
Utfylling av kontroll/evalueringsskjema

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I hht. selskapets egne prosedyrer