Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Minimum 18 år ved kursets begynnelseModul K-G00 Generell del løfteinnretninger

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G08 Lastebilkran

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, løftediagrammer, sertifiseringsregler,kontrollprosedyrer, sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for kontrollgruppe G8 Lastebilkraner.

Avslutningsprøve

Teori eksamen ca. 30 spørsmål

Kurs emner

Innledning
Oppbygging og konstruksjon
Komponentlære
Rammer og påbygg
Hydraulikk
Ståltau
Løftetabeller og løftediagrammer
Sertifiseringsregler
Kontrollprosedyrer
Sjekklister
Forskrifter/standarder
Instruksjonsbøker
Stabilitetsberegninger
Øvingsoppgaver
Eksamensprøve

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem