Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

G11K Kontrollør Løfteredskap

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som er tilknyttet sakkyndig virksomhet, som skal utføre periodisk kontroll av lastebærere for interntransport og eller skal uføre ekstraordinær kontroll av offshore containere for ilandsendelse

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Deltakerne skal etter gjennomført læretiltak kunne utføre periodisk kontroll av lastebærer for interntransport samt ekstraordinær kontroll av offshorecontainere for ilandsendelse

Avslutningsprøve

Teoretisk eksamenPraktisk prøve

Kurs emner

Innledning
Regelverk, standard, retningslinjer
Lastebærere
Konstruksjon
Løftesett inkl. sjakler
Løfteåk, spredere, løfterammer
Periodisk kontroll av forskjellige lastebærere
Evaluering

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem