Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

16

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør per 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Modul O-1.1 Løfteredskap alternativt Mod. 1.1 - 2.3

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som skal;Operere luftdrevne, elektriske og hydrauliske vinsjer,Gjennomføre opplæringsløp som operatør av løfteinnretning, Gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider,Lede/koordinere løfteoperasjonerVære verneombud

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Hovedmålene med læretiltaket er å gi en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr, slik at uhell og ulykker unngås

Avslutningsprøve

Læretiltaket skal avsluttes med en prøve (teoretisk/praktisk) som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper i samsvar med læretiltakets hoved- og delmål.Avsluttende prøve skal bestås med minimum 80% riktig besvarelse av antall oppgaver.

Kurs emner

Regelverk, forskrifter, standarder
Sikkerhet og korrekt bruk
Type vinsjer
Konstruksjon og virkemåte
Ståltau
Sikkerhetsutstyr
Merking og dokumentasjon
Vedlikehold
Sertifisering
Teoretisk prøve
Praktiske oppgaver
Montering, Innspoling, kontroll
Sikker bruk av vinsj
Praktisk evaluering

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem