G1 Mobilkran modul 3.4


Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

16

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Modul 1.1 (8 timer), modul 2.3 (16 timer) og modul 2.4 (32 timer) skal være gjennomført.

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter mobil kran

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Hensikten med opplæringen er å gi mobilkranfører en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkran, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Avslutningsprøve


Kurs emner

Hovedkomponenter
Kontrollpunkter
Oppstilling og betjening
Veltelinje og stabilitet i praksis
Overlastsikringsutstyr
Praktisk bruk av løfteredskap
Lastediagram
Kjøreteknikk
Krokblokk
Ekstrautstyr

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar SGS retningslinjer (Samarbeids Gruppen for Sertifiseringsorganer)