Masseforflytningsmaskin mod. 2.1-3.1


Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

24 + 8

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør per 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1.

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt virke skal arbeide med masseforflytningsmaskiner over 15 kw

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Avslutningsprøve

Det skal benyttes eksamensprøver som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøvene skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse.

Kurs emner

Innledning
Regelverk
Bruksområder
Ulykker
Oppbygging av forskjellige typer
Vedlikehold
Hydraulikk
Dieselmotorer
Dokumentasjon
Praksis 8t
ØvingsoppgaverEksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar SGS retningslinjer