Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

16

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Ingen krav

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt virke har behov for å ha grunnlag for undersøkelse og granskning av HMS hendelser

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Hovedformålet med granskinger og undersøkelser, er å gi kjennskap til prosesser og metoder som kan legges til grunn for å gjennomføre en god og uavhengig gransking eller undersøkelser, samtidg som man i etterkant av uønskede HMS hendelser kan identifisere erfaringspunkter som kan bidra til læring, samt å hindre gjentagelse, 


Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kurs emner

Innledning
Regelverk, Retningslinjer
Tilrettelegging for granskning
Granskningsprosessen
Planlegging av granskning
Gjennomføring av gransking
Rapportskrivning
Oppfølging og læring

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

I samsvar SFS retningslinjer