Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Det kreves ingen forkunnskap

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt virke har behov for å gjennomgå risikovurderinger, prøve og identifisere potensielle farer i forbindelse med sitt arbeid

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Etterkurset skal eleven ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innenrisikokartlegging. Hensikten er å prøve å identifisere alle potensielle farerunder alle tenkelige forhold og iverksette tiltak for å redusere eller fjernedisse.

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kurs emner

Innledning
Definisjoner
Risikovurdering NS 5814
Risikostyring-retningslinjer NS-ISO 31000:2018
Risikostyring-metoder NS-ISO 31010:2009
Informasjonssikkerhet NS-ISO 27005:2011
Planlegging
Risikokartlegging
Risikoanalyse
Forskjellige metoder
Gjennomføring av operasjoner
Risikoevaluering

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet