Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Ingen krav

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Alle som i sitt virke hvor der er potensielt fare for fallende gjenstander

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Formålet med kurset er å gi en forståelse om hva er en potensiell fare for fallende gjenstander, hvordan identifisere og forebygge, samtidig gi en klar forståelse av roller og ansvar.

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kurs emner

Innledning
Null filosofi
Å forstå og definere hva som er en potensielt fallende gjenstand
Å identifisere metoder for å kontrollere og forebygge
Observasjonsteknikk
Å ha en klar forståelse av roller og ansvar
Beste praksis
Praktisk trening

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

iht. selskapets egne prosedyrer