Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

30

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Grunnleggende fallsikring

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som skal montere stillas i høyde mellom 5 og 9 meter

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv mellom 5 og 9 meter i standardoppstilling.

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kurs emner

Innledning
Regelverk.
Planlegging av stillasarbeid.
Stillaskonstruksjoner. 5-9m
Tillatte belastninger.
Forankring / Vindbelastning.
Kontroll av stillas
Rapport om kontroll av stillas.
Risikovurdering.
Tiltak for å redusere risiko
Merking av stillaset.
Fallsikring
Montering/demontering av stillas
Evaluering

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem