Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskap

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Kurset er beregnet for personell som skal gjennomføre inspeksjon, utføre arbeid osv. inne i trange rom, tanker

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Kursets hovedmålsetning er å bevisstgjøre brukere, redningspersoner og BES vakter i deres arbeid og dermed forebygge uønskede hendelser

Avslutningsprøve

Teori prøve

Kurs emner

Innledning
Regelverk
Definisjoner (farlige gasser)
Ansvar og plikter
Hva er entring av tanker
Arbeidstillatelse
Riktig bruk av personlig verneutstyr,
Bruk av gassmåler (målinger)
Risikovurdering av arbeid i tanker,
Bruk av BES vakt
Planlegging av redningsoperasjoner,
Redningsutstyr, (Roll gliss, tripod, fallblokk, RSQ osv.)
Praktiske øvelser
Evaluering

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem