Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

4

Forhåndskunnskaper

Kompetansebevis for G5 offshore kran, praktisk kunnskap

Minimum antall påmeldte

1

Målgruppen

Offshore kran operatører

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Hensikten med opplæringen er å gi kranførere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran

Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekranes konstruksjon, virkemåte, praktisk bruk slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Gjennom praktiske øvelser som interne løft, installasjon - supply båt, og kritiske løft, samt håndtering av nødoperasjoner får kandidaten verifisert sine kunnskaper

Avslutningsprøve

praktisk evaluering

Kurs emner

Innledning
Familiær med simulator
Sjekkliste kran
Interne løft, sjø løft, kritiske løft
Dag og natt operasjoner
Planlegging av løfteoperasjoner
Evaluering av operasjoner
Håndtering av last, hastighet, bevegelser osv.
Reaksjoner ved eventuelle hendelser
Bruk av lastekart, kommunikasjon,
Parkering av kran
Evaluering

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem