Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Minimum 18 år

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt virke vil komme til å bruke personløfter i arbeidssammenheng

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Ved gjennomført kurs for førere av personløftere skal kursdeltageren vise gjennom en teoretisk og praktisk prøve at han/hun kan betjene og føre en personløfter på en sikker og tilfredsstillende måte.

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kurs emner

Innledning
Regelverk
Ulykker
konstruksjon og virkemåte
Stabilitet
Kjennskap, bruk og kontroll
Klasseinndeling
Utpakking/nedpakking av personløfter
Daglig kontroll
Oppstilling
Bruk- og sikkerhetsbestemmmelser
Kommunikasjon
Personlig verneutstyr
Eksamen

Praktisk operasjon på aktuell personløfter
A Manuelt flyttbare og tilhenger monterte personløftere
B Alle personløftere operert fra kurv/plattform
C Personløfter påmontert bil/kjøretøy

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem