Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

16

Forhåndskunnskaper

Ingen

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som trenger kjennskap til farlig gods, kjemikalier, (personell som skal motta farlig gods/kjemikalier og som ikke er ansvarlig for dokumentasjon

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Hovedmålet med opplæringen er at man med kjennskap til farlig gods, skal sikre at all håndtering av kjemikalier, eksplosiver, og radioaktivt materiale, foregår på en slik måte at arbeidsmiljø og ytre miljø blir tilstrekkelig ivaretatt, samt at aktuelle lover og forskrifter blir overholdt.

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kurs emner

Innledning
Myndighetskrav, forskrifter, standarder
Regelverk relatert farlig gods, farlig avfall
Definisjon hva er farlig gods/farlig avfall
Klassifisering og identifisering
Farene og risiko ved håndtering og transport
Stofftabellen
Emballere farlig gods/avfall
Håndtering og transport
Samlasting
NOG retningslinje 116
Merking og fareseddel
Evaluering

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

iht. selskapets egne prosedyrer