G11 (RX) Kontrollør løfteredskap


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
G11 (RX) Kontrollør løfteredskap02.10.20235 dagerKurs fullt
G11 (RX) Kontrollør løfteredskap30.10.20235 dagerPåmelding
G11 (RX) Kontrollør løfteredskap11.12.20235 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

40

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Minimum 18 år ved kursets begynnelse

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G 11 Løfteredskap

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han/hun har tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskrifter, standarder termologi, oppbygning, sertifisering, merking, kontroll og kasseringsregler for forskjellige typer løfteredskap, samt kontrollprosedyrer, NDE, sammensetning av redskap og utfylling av sertifikater og kontrollrapporter. Etter endt kurs skal kandidaten selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll.

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve uten hjelpemidler omfatter: (ca 1 ½ time)Teoretisk prøve med hjelpemidler omfatter: (ca 1 ½ time)Praktisk prøve med hjelpemidler omfatter: (3 timer)• Kontroll av 5 flatstropper og 5 rundsling• Kontroll av 2 kjettingredskap• Kontroll av 5 ståltaustropper• Kontroll av 5 sjakler• Kontroll av 5 øyebolter• Kontroll av 2 klyper• Praktisk sammensetting av et kjettingredskap med utfylling av merkeskilt og sertifikat

Kurs emner

Teori 20 timer
Oppb., sert, merking, kontroll og kasseringsregler:
Kjettingredskap, Fiber, Ståltau, Sjakler, Øyebolter osv.
Lover, forskrifter og standarder
Kontrollprosedyrer
NDE (Non destructive evauation)
Teoretisk sammensetning redskap
Utfylling av sertifikater
Eksamen teoretisk prøve

Praksis - 20 timer
Praktiske øvelser i kontroll og kontrollprosedyrer
NDE, Praktisk sammensetning av kjettingredskap
Praktisk bruk av leverandørinformasjon
Eksamen praktisk prøve

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem