G-07 Kontroll av vinsjer taljer og spill, del 1 og 2


Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

40

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Minimum 18 år ved kursets begynnelseModul K-G00 Generell del løfteinnretninger

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G7

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G7

Avslutningsprøve

Teoretisk eksamen ca. 30 spørsmålPraktisk prøve omfatter:• Kontrollprosedyrer og sjekklister• Verktøy og utstyr• Kontroll• Rapportskriving

Kurs emner

Innledning
Forskrifter, veiledninger, standarder
Oppbygging
Komponentlære
Sertifisering og kontroll
Ståltau/kabularkjetting
Instruksjonsbøker
Øvingsoppgaver
Øvelse i kontroll vinsj, taljer, osv.
Kontrollutstyr
Rapportskriving
Eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem