Sikker bruk av løfteutstyr R-003N


Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

3-4 timer

Maksimalt antall påmeldte

1

Forhåndskunnskaper

gjennomført Norsok R-003

Minimum antall påmeldte

1

Målgruppen

Personell som arbeider offshore innen dekk, boredekk, teknisk

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Formålet med denne Norsok-standarden er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Avslutningsprøve

skriftlig prøve

Kurs emner

Introduksjon til Norsok R-003
Regelverk
Risikovurdering
Roller og ansvar
Kompetanse krav
Sakkyndig virksomhet
Sikker bruk av løfteutstyr
Planlegging, SJA, AT,
Signalgiver, anhuker
Kalkulasjon av last, løftetabeller
Ståltau, kroker, endefeste,
Kjetting, klemmer, fiber stropper, sjakkel,
Sikker utførelse, blind løft
Lastbærere
Rigging
Arbeidsoppgaver, eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontroll system