Rigger kurs modul P-2.4 & P-4.4


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Rigger kurs modul P-2.4 & P-4.426.02.20245 dagerPåmelding
Rigger kurs modul P-2.4 & P-4.411.03.20245 dagerPåmelding
Rigger kurs modul P-2.4 & P-4.418.03.20245 dagerPåmelding
Rigger kurs modul P-2.4 & P-4.408.04.20245 dagerPåmelding
Rigger kurs modul P-2.4 & P-4.427.05.20245 dagerPåmelding
Rigger kurs modul P-2.4 & P-4.417.06.20245 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

40

Maksimalt antall påmeldte

10

Forhåndskunnskaper

Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er gjennomført og bestått:1. Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2.3)2. Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personell som skal:

• utføre riggeoperasjoner

• gjennomføre opplæringsløp som dekksoperatør

• gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider

• lede/koordinere løfteoperasjoner og andre relevante logistikkoperasjoner

• være operasjonelt ansvarlig

• være verneombud

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Opplæringsplanen skal bidra til å ivareta et høyt faglig nivå som er tilpasset partenes behov for sikre kran- og løfteoperasjoner offshore og på landanlegg, med referanse til aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse

Avslutningsprøve

Læretiltaket skal avsluttes med en teoretisk og en praktisk prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper i samsvar med kompetansemål.

Kursdeltakerne deles opp i to grupper, der gruppe 1 gjennomfører praktisk prøve og gruppe 2 vurderer gruppe 1.

Etter at gruppe 1 er ferdig med praktisk prøve bytter de to gruppene roller. Varighet på praktisk prøve er inntil 3 timer for hver gruppe.

Det skal gis to forskjellige oppgaver til gruppene.

Kurs emner

HMS,
Sikring av verktøy
Materialhåndteringsplan
Taljer, konstruksjon, virkemåte, bruk
Løftebukk
Valg av løfteutstyr
Enkle løfteinnretninger
Roller, ansvar, kommunikasjon
Risikovurdering
Løftetabeller
Riggearrangement, bjelker, festepunkt
sertifisert og usertifisert struktur
Praktisk rigging, horisontalt, vertikalt
Teoretisk og praktisk prøve

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

anbefalt 5 år