G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 18.04.20242 dagerPåmelding
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 13.05.20242 dagerPåmelding
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 13.06.20242 dagerPåmelding
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 08.08.20242 dagerPåmelding
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 22.08.20242 dagerPåmelding
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 12.09.20242 dagerPåmelding
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 16.09.20242 dagerPåmelding
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 03.10.20242 dagerPåmelding
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 24.10.20242 dagerPåmelding
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 14.11.20242 dagerPåmelding
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 18.11.20242 dagerPåmelding
G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 05.12.20242 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

16

Maksimalt antall påmeldte

16

Forhåndskunnskaper

Forhåndskrav til deltakelse er:

18 år og gjennomført og bestått: modul O-1.1G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2.3).

Alle forhåndskrav skal dokumenteres avdeltaker i form av kompetansebevis, og skal verifiseres av opplæringsvirksomhet, førlæretiltaket starter.

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Kurset er beregnet på personell som skal operere G20 kran i sitt virke iht. opplæringsplan NORSOK R-003

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kranerKurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåteEtter endt kurs med bestått teoretisk prøve, vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve, være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis G 20 Fastmonterte hydrauliske kraner

Avslutningsprøve

Etter endt kurs skal eleven gjennom en skriftlig prøve og en praktisk kjøreprøve, kunne dokumentere at de har de kunnskaper som kreves for godkjenning for betjening/føring av fastmonterte hydrauliske kranerTeori:Minimum antall spørsmål:30Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %Praksis:Minimum antall spørsmål:3Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %

Kurs emner

Innledning
Regelverk, standarder
Konstruksjon/oppbygging
Elektrisitet
Hydraulikk
Mekanikk
Ståltau, vinsj, blokk
Dokumentasjon/sertifisering
Vedlikehold
Sikkerhetsbestemmelser
Løfteredskap

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem