Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11618.10.20213 dagerKurs fullt
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11625.10.20213 dagerKurs fullt
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11601.11.20213 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11615.11.20213 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11622.11.20213 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11629.11.20213 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11606.12.20213 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11613.12.20213 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11620.12.20213 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11603.01.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11610.01.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11617.01.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11624.01.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11607.02.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11614.02.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11621.02.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11628.02.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11607.03.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11621.03.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11628.03.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11604.04.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11619.04.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11602.05.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11609.05.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11618.05.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11623.05.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11630.05.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11607.06.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11620.06.20223 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11627.06.20223 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Løfteredskap / Stroppekurs  modul 1.1-2.3 alternativt O-1.1 

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som leder, koordinerer og arbeider med sikring av last

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere. Det omfatter hele logistikkjeden fra leverandør til kunde og visa versa for å sikre at uønskede hendelser ikke forårsakes

Avslutningsprøve

Teoretisk og praktisk prøve.Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig flervalgsprøve.Den skriftlige prøven består av 30 spørsmål. Det kreves minst 24 riktige svar.Den praktiske opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om, og kan vise:• Riktig bruk av personlig verneutstyr• Brukerkontroll av lastbærere og vurdere om den kan brukes eller ikke• Planlegge å gjennomføre pakking og sikring av en gitt last – Korrekt sikring av arbeidsområde – Riktig lastbærer – Riktig bruk av ulike lastsikringsutstyrDen praktiske prøven vurderes som bestått dersom elementene som er oppført under gir min. karakteren 4 i snitt, og minimum karakteren 2 i et del-element på en karakterskala fra 1 – 6 der 6 er best.:• gjennomføringen av lastsikring• brukerkontroll av lastbærer• bruk av lastsikringsutstyr• sikkerhet under lastsikringen

Kurs emner

Innledning
Årsaker til uønskede hendelser, avviksrapportering
Risikovurdering
Regelverk, standarder og NOG's veiledning
Dokumentasjon
Personlig verneutstyr
Ulike lastebærere, planlegging, brukerkontroll, pakking
Bruk, kontroll av lastsikringsutstyr,
Praktisk trening:
- Bruk av personlig verneutstyr
- Gjennomføring av brukerkontroll
- Planlegge og gjennomføre innlastning og sikring av last
- Riktig bruk av hjelpeverktøy
- Kontrollister
- Sikkerhet under operasjon
- Bruk av barrierer
-Teoretisk og praktisk eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem