Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6.


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 26.02.20243 dagerKurs fullt
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 04.03.20243 dagerKurs fullt
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 11.03.20243 dagerKurs fullt
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 18.03.20243 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 02.04.20243 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 08.04.20243 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 15.04.20243 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 22.04.20243 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 06.05.20243 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 13.05.20243 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 21.05.20243 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 27.05.20243 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 03.06.20243 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 17.06.20243 dagerPåmelding
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. 24.06.20243 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Løfteredskap / Stroppekurs  modul 1.1-2.3 alternativt O-1.1 

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som leder, koordinerer og arbeider med sikring av last

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere. Det omfatter hele logistikkjeden fra leverandør til kunde og visa versa for å sikre at uønskede hendelser ikke forårsakes

Avslutningsprøve

Teoretisk og praktisk prøve.Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig flervalgsprøve.Den skriftlige prøven består av 30 spørsmål. Det kreves minst 24 riktige svar.Den praktiske opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om, og kan vise:• Riktig bruk av personlig verneutstyr• Brukerkontroll av lastbærere og vurdere om den kan brukes eller ikke• Planlegge å gjennomføre pakking og sikring av en gitt last – Korrekt sikring av arbeidsområde – Riktig lastbærer – Riktig bruk av ulike lastsikringsutstyrDen praktiske prøven vurderes som bestått dersom elementene som er oppført under gir min. karakteren 4 i snitt, og minimum karakteren 2 i et del-element på en karakterskala fra 1 – 6 der 6 er best.:• gjennomføringen av lastsikring• brukerkontroll av lastbærer• bruk av lastsikringsutstyr• sikkerhet under lastsikringen

Kurs emner

Innledning
Årsaker til uønskede hendelser, avviksrapportering
Risikovurdering
Regelverk, standarder og ON veiledning
Dokumentasjon
Personlig verneutstyr
Ulike lastebærere, planlegging, brukerkontroll, pakking
Bruk, kontroll av lastsikringsutstyr,
Praktisk trening:
- Bruk av personlig verneutstyr
- Gjennomføring av brukerkontroll
- Planlegge og gjennomføre innlastning og sikring av last
- Riktig bruk av hjelpeverktøy
- Kontrollister
- Sikkerhet under operasjon
- Bruk av barrierer
-Teoretisk og praktisk eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem