Støping av sockets


Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter ståltauDette er aktuelt for dekkspersonell, matroser, borepersonell, kranførere og kontrollører

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Kurset er ment å gi personell en god teoretisk og praktisk grunnopplæring på støping av sockets iht EN-13411-4

Avslutningsprøve

Teori min. 20 spørsmål

Kurs emner

Innledning
Lovverk, regelverk og standarder
Ståltau
Teori om støping av sockets etter NS EN-13411-4
Vernetiltak under støping
Praktisk støping
Kapping av ståltau
­Klargjøring
­Rengjøring
­Støping
­Kontroll
Eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem