Operasjonelt Ansvarlig Person P-2.5

Detaljer om kurset

Startdato

29.09.2022 08:30

Sluttdato

30.09.2022 15:00

Varighet

2 dager

Pris

NOK 7300 (Pris for privatpersoner)

Språk

Norsk

Forhåndskunnskaper

Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er gjennomført og bestått:

1. Dokumentert opplæring innen NORSOK standard R-003N og R-005N, Sikker bruk av løfteutstyr.

2. Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1.1 + 2.3)


Registreringskjema