Farlig gods IMDG

Detaljer om kurset

Startdato

12.12.2022 08:30

Sluttdato

13.12.2022 16:00

Varighet

2 dager

Pris

NOK 10230 (Pris for privatpersoner)

Språk

Norsk

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskap


Registreringskjema