Farlig gods IMDG

Detaljer om kurset

Startdato

11.03.2024 09:30

Sluttdato

12.03.2024 16:00

Varighet

2 dager

Pris

NOK 12000 (Pris for privatpersoner)

Språk

Norsk

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskap


Registreringskjema