G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1

Detaljer om kurset

Startdato

04.01.2024 09:30

Sluttdato

05.01.2024 15:00

Varighet

2 dager

Pris

NOK 7390 (Pris for privatpersoner)

Språk

Norsk

Forhåndskunnskaper

Eleven skal være minimum 18 år ved kursets begynnelseEleven skal ha gjennomgått og bestått:Modul O-1.1 Løfteredskap, alternativt Modul 1.1- 2.3


Registreringskjema