Operasjonelt Ansvarlig Person P-2.5

Detaljer om kurset

Startdato

22.01.2024 09:30

Sluttdato

23.01.2024 15:30

Varighet

2 dager

Pris

NOK 8300 (Pris for privatpersoner)

Språk

Norsk

Forhåndskunnskaper

Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er gjennomført og bestått:

1. Dokumentert opplæring innen NORSOK standard R-003N eller R-005N, Sikker bruk av løfteutstyr.

2. Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1.1 + 2.3)


Registreringskjema